Referencer for Betonopgaver


2013
Særeftersyn af 10 broer, bropakke HN-2013-1. Opgaven omfatter hurtige særeftersyn af ti broer i Storkøbenhavn, inklusive visuel inspektion, udtagning af borekerner samt opstilling og vurdering af optimal reparationsstrategi.

Klient: Vejdirektoratet

2012
Teknisk og økonomisk særeftersyn af jernbanebro 14382 Kollekollevej. Undersøgelse af grove revner på facader ved brug af NDT udstyr samt udboring af kerner. Afrapportering inkl. opstilling af reparationsstrategi mv.

Klient: Banedanmark

2012
Visuelt eftersyn af alle synlige betonflader på affaldssilo, udtagning af betonprøver, der analyseres i betonlaboratorium. Samlet konklusion på tilstanden af anlægget.

Klient: I/S Vestforbrændingen

2011-2013
Udarbejdelse af betonspecifikationen for Forth Replacement Crossing samt specialistassistance omkring betonkvalitet og levetidsberegninger m.v.

Klient: Joint Venture I/S, Storbritannien

2011
Deltagelse i eftersyn af overløbsbygværker, pumpestationer, regnvandsbassiner og olieudskillere i Brøndby og Vallensbæk

Klient: Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA)

2010-2011
Deltagelse i særeftersyn af Storstrømsbroens banedel.

Klient: Banedanmark.

2010
Udførelse af særeftersyn af 11 broer efter særlig komprimeret procedure, der indebærer et meget reduceret omfang af undersøgelser og rapportering og dermed stiller særlige krav til erfaring og ekspertise.

Klient: Vejdirektoratet

2009-
Medlem af Femern Belt’s betongruppe og deltager i RAT’s Tunnel Design-gruppe med speciale indenfor betonteknologi.

Klient: Femern Belt

2006-2010
AKR-screening af broer på Køge-bugtbanen (fase 1, 2 og 3)

Klient: Banedanmark

2009
Tilstandsundersøgelse af ældre betonkonstruktioner ved kraftværk med henblik på nedrivning eller evt. genbrug, Dhakelia, Cypern.

Klient: BWSC

2008
Særeftersyn af Mønbroens brodæk og strømpiller.

Klient: Vejdirektoratet

2007
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på underføringer på motorvej E45 mellem Skærup og Vejle N i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektorat

2007
Særeftersyn og screening af en række broer og underføringer på motorvejsstrækninger på Fyn (OF af Middelfartsvej og UF af Stavrbyvej) og Sjælland (Bro 080, UF af bane).

Klient: Vejdirektoratet

2007
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 4 betonbygværker (underføringer) på Motorring 4 i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektoratet

2006
Deltagelse i udarbejdelse af betonspecifikationer i forbindelse med det nye Koncert og konferencecenter i Reykjavik, Island.

Klient: IAV

2006
Eftersyn og tilstandsvurdering af Skantullsbroen i Stockholm.

Klient: Trafikkontoret, Stockholm Stad.

2006
Eftersyn og tilstandsvurdering af betonkonstruktioner i Slussen, Stockholm.

Klient: Trafikkontoret, Stockholm Stad.

2005-2008
Udførelse af rutineeftersyn af Øst- og Vestbroens betonpiller, inklusiv ankerblokke og pyloner fra båd.

Klient: Storebælt

2005
Deltagelse i undersøgelse af skader på piller og overbygning i forbindelse med en påsejling af Vestbroen.

Klient: Storebælt

2003
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 27 betonbygværker (underføringer) på Motorringvej 3.

Klient: ​Vejdirektoratet

2012
General- og særeftersyn af klapbroen Knippelsbro, der forbinder Christianshavn med Københavns centrum. Eftersynet omfatter alle dele af konstruktionerne, ekskl. mekaniske og elektriske installationer.

Klient: Københavns Kommune

2012
Særeftersyn af bærende overbygning på Holmens Bro, Prinsens Bro og Snorrebro i København- primært for skader på beton og armering. De tre broer fører over kanaler i det indre København. Eftersynet omfatter visuel inspektion, destruktiv og ikke- destruktiv prøvning.

Klient: Københavns Kommune

2012
Eftersyn af cirka 750 betonmaster langs Kystbanen. Visuel inspektion og laboratorieundersøgelse af betonprøver.

Klient: Banedanmark

2011-
Deltagelse af undersøgelser af betonreparationer og tilstøbninger i brandområdet hvor Dania tunnelboremaskinen brændte i det nordlige tunnelrør.

Klient: Storebælt

2011
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 11 underføringer på Rute 26 mellem Aarhus og Viborg i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektorat

2010
Særeftersyn af betonfundamenter til turbiner og generatorer, BELCO, East Power Station, Hamilton, Bermuda

Klient: BWSC

2010
Eftersyn af oppumpningskanal på Spildevandscenter Avedøre.

Klient: Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA)

2009-2010
Kongsholmcenteret, undersøgelse af brandskadet skole.

Klient: Albertslund Kommune

2009-2010
Undersøgelse af betonprøver fra en lang række danske broer, herunder Karlstrup Mose Pæledæk, Lindenborg Pæledæk, Borrevejle Vig Pæledæk m.fl. i forbindelse med særeftersyn.

Klient: Vejdirektoratet

2008
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 18 underføringer på Sydmotorvejen M10 i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektorat

2008
Undersøgelse af betonprøver fra en lang række danske broer, herunder Vejlefjordbroen, Legindvejle, Vildsund, Oddesund, Sallingsund m.fl. i forbindelse med diverse eftersyn.

Klient: Vejdirektoratet

2007
Projektleder for undersøgelse af brandskadet halbygning (Østdeponi)

Klient: Kommuneforsikring

2007
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 4 betonbygværker (underføringer) på Helsingør motorvejen i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektoratet

2006
Projektleder på screening af fugtisolering og beton på 20 betonbygværker (underføringer) på motorvejen mellem Odense og Middelfart i forbindelse med VVM-undersøgelse.

Klient: Vejdirektoratet

2006
OPS E18 Kulverter: Vurdering af betons holdbarhed i relation til eksponering for aggressivt sulfidholdig jord og grundvand.

Klient: RAMBØLL, Norge

2006
Ansvarlig for betonundersøgelser (styrkebestemmelser, capo-test og udtagning af betonkerner) i forbindelse med en større vurdering af to højhuses (boligblokke) stabilitet i Rødovre.

Klient: AAB

2006
Undersøgelse (kloridbestemmelser, fugtanalyser mv.) af 188 betonkerner fra kystbroer i Norge.

Klient: RAMBØLL, Norge og Statens Vegvesen.

2005-2008
Projektleder – Tilstandsundersøgelser af prøveblokke samt Øst- og Vestbroens betonpiller

Klient: Storebælt

2002-2005
Projektleder (Workpackage and taskleader) for en række af programmerne i et stort 4-årigt europæisk projekt med titlen ”European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregate” (PARTNER). Der deltog 25 partnere fra 11 forskellige europæiske lande i projektet. Medlem af Project Management Group (PMG).

Klient: ​EU-financieret forskningsprojekt.